Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Nieuws Regio Zuid

Leden Bedankt!
Beste leden langs deze weg wil ik jullie allemaal nogmaals hartelijk danken dat ik 10 jaar ritten voor jullie heb mogen coördineren. Ik wil allen bedanken die mij tips en ideeën hebben aangereikt, de mensen die achter de schermen werkzaamheden hebben uitgevoerd, de rit uitzetters, allemaal heel hartelijk dank hiervoor, ook de leuke attentie die ik van jullie heb mogen ontvangen op de praatochtend, en zeker wil ik Onno niet vergeten die mijn privé chauffeur negen jaar is geweest voor het uitzetten van de weekenden. Iedereen hartelijk dank . Zonder jullie steun was mij dit ook nooit gelukt. Ook het regio team hartelijk dank dat ik in jullie team mocht werken. Guido Ummels
Hulde aan Guido
Na 10 jaar veel tijd, energie en toewijding gegeven te hebben aan het regioteam en daarmee aan activiteiten voor Regio Zuid heeft Guido besloten afscheid te nemen als lid van het regioteam. Wij hebben onze dank uitgesproken voor al die jaren van inzet voor onze regio. Chapeau voor leden die zich zo lang ten dienste stellen voor de club. Daarom hulde aan Guido en veel dank voor de jaren van samenwerking in het regioteam. We gunnen Guido na jaren van verantwoordelijkheid nemen voor de goede gang van zaken nog vele jaren in de club van zorgeloos genieten tijdens de vele ritten die nog komen.
Terugblik op MG seizoen 2017
Elk jaar doorlopen we dezelfde cyclus van activiteiten waarbij gestart wordt met een Nieuwjaarsborrel en afgesloten wordt met de Praatochtend en het Annual Dinner. Daartussen liggen al onze ritten verspreid over het seizoen. Ook zo dit seizoen: onze Nieuwjaarsborrel vond op 22 januari plaats in ons MG honk ‘Aan de Meule’, georganiseerd door het regioteam met een opkomst van 46 leden. Toen moesten we lang wachten tot 26 maart om onze eerste rit te kunnen rijden. De mooie Openingsrit voerde door Zuid-Limburg en kwam van de hand van Jan Lenders en Jos Aarts. Ze hadden ook een goede hand in het weer en zorgden voor een zonnige dag. Dat resulteerde in een opkomst van 49 leden. In 2017 was Oost Brabant aan de beurt om een gezamenlijke rit uit te zetten. De Limburg-Brabant Rit startte op 23 april bij de Hertog Jan Brouwerij in Arcen. Naast het vorstelijk nat dat per pijp door de lucht van brouwerij naar café werd vervoerd, zorgde moeder natuur die dag ook voor ander nat in de vorm van bewolking en regenachtigheid. Dat weerhield 74 leden, waarvan 18 uit Zuid er niet van acte de presence te geven en een aantrekkelijke rit te rijden in het gebied rond de Maas. Vervolgens brak de tijd aan voor onze traditionele driedaagse, dit jaar op 19, 20 en 21 mei. Deze Driedaagse voerde via aantrekkelijke wegen naar La Roche in de Belgische Ardennen met wederom als organisatoren Guido Ummels en Onno de Bock. We hadden een opkomst van 52 leden, waarvan 4 uit Regio West en 2 uit België. Het weer was wisselvallig, overwegend droog met af en toe zon. Dan arriveert op 24 juni de Avondrit, door Pascal Seezink uitgezet en daar wilden velen bij zijn: 78 deelnemers . Een boeiende rit over de grens gelukkig met droog weer. Dit jaar was Zuid ook weer aan de beurt om een Landelijke Rit uit te zetten en wel op 13 augustus. Die werd samengesteld in de deskundige handen van Eric Lormans en had een opkomst van 125 leden waarvan 49 uit Zuid. De rit kon met licht bewolkt weer gereden worden. Dan is er feest in de regio Zuid!! Op 23 juli vieren we het Jubileum van 25 jaar Regio Zuid. Ernie Keulers en Guido Ummels zorgden voor twee leuke korte ritten en het regioteam bereidde de gastronomie en muzikaliteit voor. Daarvoor hadden 100 leden zich ingeschreven. De dag startte met zon, later kwam er helaas enige regen. Op 27 augustus organiseerden Torsten Faruhn en Enny Esers voor 33 leden waarvan 2 uit Brabant op een zonnige dag de BBQ rit die eindigde op een mooie locatie hartje Roermond. Bart van Gils en Jacqueline Beulen staan inmiddels ook al weer garant voor een aantrekkelijke Ronde van Midden-Limburg en wederom vanuit een mooie startlocatie. Daarop kwamen 64 leden af waarvan 15 uit andere regio’s. Niet verwonderlijk voor een rit op 24 september dat het in de ochtend mistig was. Later gelukkig veel zon. Bij het inleveren van de kopie voor deze pagina heeft de praatochtend op 26 november nog niet plaatsgevonden. Noch het Annual Dinner op 15 december. We hopen bij beiden op een grote opkomst. Grote dank aan alle rit uitzetters voor hun bijdragen aan het welslagen van seizoen 2017. Dankzij hen genieten wij van mooie ritten. Zonder hen geen ritten!!! Dank Dank Dank Het Regioteam
This is Sliced Diazo Plone Theme