Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Extra informatie

Voor leden met een eigen inlogcode is hier extra informatie beschikbaar.
MG kattenbelletje of claxon voorafgaande aan een rit of activiteit
Het regioteam is nog druk bezig om van alle leden een recent email adres te hebben. Velen hebben nog hetzelfde adres. Er zijn ook leden die in tussentijd hun adres hebben gewijzigd. Vriendelijk verzoek om dat nieuwe email adres door te geven aan Guido Ummels: guidoummels@kpnmail.nl. Leden die nog niet kenbaar hebben gemaakt dat ze het kattebelletje niet wensen te ontvangen , kunnen dat ook bij Guido laten weten. Alvast dank.
Vaste honk Regio Zuid
Het "vaste honk" van Regio Zuid is Cafe Restaurant Aan de Meule, Schimmerterweg 17, 6191 PV Beek, gelegen tegenover de standerdmolen Sint Hubertus, een mooie korenmolen gebouwd in 1801. Het ligt aan de weg van Beek naar Schimmert. Deze informatie ten behoeve van nieuwe leden die we er van harte welkom heten.
Jaarverslag 2014 Regio Zuid
MG Regio Zuid terugblik op seizoen 2014 Allereerst grote dank aan alle rit uitzetters! Op 5 januari 2014 hebben we onze Nieuwjaarsborrel gehouden en zoals elk jaar ook dit keer weer een gezellig samen zijn in ons „club honk”. Het is goed om te zien dat de opkomst groot was en de leden het belangrijk vinden om er te zijn en elkaar een gelukkig, gezond en veilig nieuw jaar te wensen.Dat maakt een goede clubgeest tastbaar. Op 23 maart is de eerste rit van het jaar verzorgd door Marcel en Jolanda Bartels. Zij hadden er voor gekozen om de rit door het „ vlakke” Midden Limburg te laten lopen. Dit na de onverwachte sneeuwval van vorig jaar. Zij zijn er in geslaagd om ook de Midden Limburgers een aantal nieuwe weggetjes te laten ontdekken. Op 13 april werd de Landelijke rit, inmiddels traditie getrouw, uitgezet door Eric en Angelique Lormans. Thema van deze rit was „ Limburg op zijn smalst”. Door middel van vooraf geplaatste bordjes werd ons geleerd waar, door middel van denkbeeldige lijnen, de smalste stukjes Limburg aan elkaar verbonden worden. Een extra activiteit was een bezoek aan het streekmuseum in Stevensweert. Op 27 april is de Euregio rit gereden. Ook met deze rit is er in de loop der tijd een traditie ontstaan: lange routes door drie landen. Met Peter en Monique Corvers als kundige rit uitzetters. We mochten dit jaar zelfs met hen een lustrum vieren! Ook dit jaar weer een gevarieerde rit met smalle weggetjes afgewisseld met stukken waar het gas er even op kon. Onno de Bock en Guido Ummels organiseerden weer het driedaagse weekend, op 16, 17 en 18 mei, nu naar Luxemburg. Leuk hotelletje en goed eten. En.. de MG Club Luxemburg heeft zijn bijdrage geleverd en voor ons een rit uitgezet. Weer een gezellig en geslaagd weekend. Regio Zuid was aan de beurt voor de Limburg Brabant route op 22 juni. Anca en Jos van de Kerkhof hebben de rit samengesteld. Start en eind locatie waren bij Daatjeshoeve nabij Weert met een stevige opkomst van Brabanders en Limburgers. Volgend jaar zijn de Brabanders weer aan de beurt. Na de enthousiaste reacties van vorig jaar is ook dit jaar weer een avondrit georganiseerd op 26 juli. Deze werd verzorgd door Louis Zelissen en Lambert Savelberg en hun echtgenotes Julienne en Karin. Halverwege de rit werden we verrast met een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Wat hadden we een bekijks op die parkeerplaats! Het laatste stukje werd in het donker gereden. Heet niet voor niets een „Avondrit”. Leuke traditie om erin te houden. De BBQ rit op 24 augustus is uitgezet door Agnes & Hub Dingena. Na een korte rit door Nederland en Duitsland waren we te gast voor een rondleiding bij het bedrijf van Gerry en GerVestjens in hun stroverpakkingsfabriek VestjensStraw in Haelen. Daarna stond ons een heerlijke BBQ te wachten in de tuin van de boerderij van de dochter en schoonzoon. Torsten Faruhn en Guido Ummels hebben zich ook dit jaar weer verdienstelijk gemaakt door op 30 augustus de Zorgrit met Motard begeleiding te organiseren. Wat is het mooi om deze mensen een onvergetelijke dag te bezorgen en wat kost het ons weinig moeite om dit te realiseren. Een kleine moeite die in geen vergelijk staat met de dankbaarheid die je ontvangt en het enthousiasme waarmee deze mensen de dag beleefd hebben. De Belgische Limburgers deden dit keer niet mee aan de Ronde van beide Limburgen op 28 september omdat ze een lustrum hadden. Pascal Seezink nam de route geheel voor zijn rekening. Wederom is het hem gelukt om een spectaculaire rit uit te zetten in Midden Limburg terwijl hij zelf in het uiterste zuid oost hoekje van Limburg woont. Het leek er op of hij alleen bomenlanen geselecteerd had voor de zijn route. De Praatochtend op 23 november heeft op het moment van schrijven van deze terugblik nog niet plaatsgevonden. We kijken terug naar het afgelopen seizoen en vooruit naar het volgende. Regioteam Zuid
Clublokaal
Café-restaurant Aan de Meule, Schimmerterweg 17, Beek (Lb) tel 046-4351800, www.aandemeule.com
This is Sliced Diazo Plone Theme