Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Nieuwsbrief 1-2017 Regio Zeeland / West Brabant

Bergen op Zoom, 06 januari 2017.                                                             Regionieuwsbrief 2017-01

 

Beste MG vrienden,

2017 is alweer een paar dagen oud, dus wordt het tijd voor de eerste nieuwsbrief.

Allereerst de beste wensen en een gezond 2017 met veilige MG kilometers toegewenst.

Het nieuwe jaar is ook ingezet met een vernieuwde lay-out van de nieuwsbrief. Deze is nu voor alle regio’s hetzelfde.

De eerste rit zit er al weer op met de Krasse K(n)arrenrit op Nieuwjaarsdag.  Een verslag zal in de MG-Nieuws van februari verschijnen.

a.s. Zondag 08 januari is er in de Expohal te Houten de MG informative- en onderdelendag. Deze is op vertoon van de MG ledenpas gratis toegankelijk. Openingstijden van 10.00 tot 16.30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 28 januari a.s.
Voor de goede orde volgt hieronder nogmaals de uitnodiging:

Programma Nieuwjaarsbijeenkomst:

Vertrek pont van Nieuwendijk om 11.00 uur – vertrekt van Tiengemeten om 17.10 uur.

o       11.00 uur pont vertrekt van Nieuwendijk naar Tiengemeten,

o       11.15 uur ontvangst koffie/thee, koek,

o       12.00 uur wandeling over Tiengemeten o.l.v. 2 gidsen,

o       14.00 uur jaarvergadering / Kanjerbeker 2016,

o       15.00 uur stamppotbuffet incl. 2 drankjes,

o       16.45 uur terug naar pont,

o       17.10 uur pont vertrekt naar Nieuwendijk.

Prijs per persoon € 22,50 p.p. (excl. pont)

Gaarne opgeven en betalen voor 14 januari met hoeveel personen je naar Tiengemeten komt bij Ria Voss, mail: ria.voss.creemers@gmail.com

Totaalkosten overmaken op bankrekening:

NL31 ABNA 0479998973 t.n.v. MG Automob. Club Holland o.v.v. Nieuwjaarsbijeenkomst Tiengemeten

Kleedt u warm aan, neem laarzen mee.

Pont v.v. kost € 6,00 p.p., met ledenpas Natuurmonumenten € 4,00 pp.

De pont vertrekt exact op bovengenoemde tijden. Dus ’s-morgens te laat is geen Tiengemeten of ’s-avonds overnachten in de open lucht.

Met vriendelijke groet,

Carlo van Gilse (regiocoördinator)

This is Sliced Diazo Plone Theme