Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Thema avond voor de heren en de dames!

Deze vrijdagavond is er voor de heren een "technische" lezing en is er gelijktijdig voor de dames een lezing over de mode in de jaren 1900!
Wanneer 05-09-2014
van 20:00 tot 23:30
Waar Op Moer te Moerkapelle
Voeg agenda-item toe aan kalender vCal
iCal

In de presentatie voor de heren zullen Joop Postma en Bert Ewalds uitleggen, hoe het ontstekingsmechanisme van je klassieke MG werkt en ook hoe je de conventionele ontsteking deels of geheel kunt vervangen door elektronische eenheden.

De presentatie is toegespitst op de MG-B, maar we zullen aangeven wat van toepassing is op de  T serie, MG-A en de Midgets

Wat komt er aan de orde:

·         enkele basis begrippen over elektriciteit, nodig om te begrijpen hoe een ontsteking werkt.

·         Auto elektriciteit, systematiek, en standaardisatie.

·         Het principe van de conventionele ontsteking

·         Plus of Min aan massa, en hoe pool je de installatie eventueel om.

·         De ontsteking van de MG-B 18 jaar ontwikkeling, van MG-A tot elektronische ontsteking (Lucas OPUS en CEI).

·         Ontstekingsvervroeging

o   Waarom

o   Centrifugaal vervroeging

o   Vacuüm vervroeging

·         Vervangen van de conventionele installatie door elektronische componenten

·         Voor en tegen van elektronische componenten

·         Twee verschillende elektronische systemen

o   Hall gever

o   Optisch

·         Wat ga je veranderen aan je conventionele ontsteking?

o   alleen de contactpunt functie

o   Vervangen van contactpuntfunctie en vervroegingsmechanisme

·         Inbouwen van een elektronische ontsteking in de praktijk

o   Vervangen van Contactpunten  inbouw van een “Accuspark” of “Pertronix” set

o   Vervangen van je verdeler inclusief vervroeging, inbouw van een 1-2-3 eenheid

 

Klik hier voor de Nieuwsbrief "ontstekingen voor onze MG's"

Klik hier voor de Nieuwsbrief betreffende de lezing over de mode in 1900

This is Sliced Diazo Plone Theme