Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Annual Dinner 17 januari 2016 Regio Oost

Zondag 17 januari 2016 heeft Regio Oost het nieuwe MG jaar ingeluid met een heerlijk buffet en een sportieve bowling-partij.

Dit jaar was gekozen voor de prachtige locatie 'Het Wapen van Delden'. De opkomst was prima, 45 personen hadden zich voor dit evenement opgegeven. Iedereen wenste elkaar natuurlijk het aller beste voor 2016 en de sfeer was al meteen bijzonder gezellig. Tijdens het kopje koffie met wat lekkers erbij, nam Jan Hunink (ceremoniemeester van deze dag) het woord. Hij legde de planning uit en hoe de groepen voor de bowling competitie verdeeld waren. Daarna gaf hij het woord aan Joop. Het verslag van zijn nieuwjaarstoespraak staat hieronder letterlijk weergegeven:

Namens het regioteam hartelijk welkom. Voor zover nog niet bij het binnenkomen is gebeurd, wens ik jullie namens het regioteam de allerbeste beste wensen voor het komend jaar en dat we er met z’n allen een mooi MG jaar van mogen maken.
Er zijn vandaag 45 gasten aanwezig. Wij wilden dit jaar weer naar de Zegger maar helaas heeft De Zegger afgelopen oktober laten weten dat zij er mee stoppen. Wij moesten op zoek naar een andere locatie. Gelukkig hebben wij de nodige suggesties van leden gehad. En daarbij is de keuze op het Wapen van Delden gevallen. Zoals elk jaar hebben wij ook nu weer een activiteit, we gaan bowlen. Jullie hebben je daar massaal voor opgegeven.

Korte terugblik op het afgelopen jaar.
Wij kijken als regioteam met een tevreden gevoel terug op 2015 en wij hopen natuurlijk jullie ook. Ritten en Thema avonden zijn goed bezocht. Club avonden iets minder.
Het Regioteam: Er zijn het afgelopen jaar wat wijzigingen geweest. Ben is gestopt als thema coördinator en Jan Hunink heeft het over genomen. Anki is gestopt met de ledenadministratie, dit is opgevangen binnen het team. Gerard is gestopt als penningmeester. Dit is opgevangen binnen het team.
Er zijn ook minder leuke dingen gebeurd, de vrouw van Simon van Randeraat is eind verleden jaar overleden.
Het hoogtepunt is natuurlijk ons 30 jarig jubileum geweest. In het hele land regen maar in het oosten zonnig weer. Wij hebben veel positieve reacties gehad over deze dag. En daar gaan we het komend jaar iets mee doen.

Zoals jullie misschien weten moeten wij als regioteam verantwoording afleggen aan het bestuur. Wij doen dit middels activiteiten- en een financieel verslag. Het jaarverslag van de activiteiten staat vanaf nu op de website. Kunnen jullie dit op je gemak nog eens nalezen.

2016
Hoe staan wij er voor als regio: Het aantal leden van regio Oost is nu 157. Een kleine daling t.o.v. 2015. Financien: De contributie is gelijk gebleven maar je krijgt geen korting meer bij automatische afschrijving. De verhoging komt ten goede aan de regio’s.

Clublocatie: Wij gaan na 1 jaar De Zegger verlaten. Ook voor het clubonderkomen hebben wij diverse suggesties gehad van leden. We hebben met allen aangedragen locaties contact gehad of hebben deze bezocht. Het is geworden: CAFÉ RESTAURANT DE POT IN MARKELO Ook hier krijgen wij net als bij De Zegger de beschikking over twee zalen. Een grote voor de thema avonden en een kleine voor de clubavonden.

19 februari is de eerste thema avond van dit jaar. Thema is de Cotswolds. Hierbij zijn natuurlijk ook de dames van harte welkom. Wij willen dit jaar ook weer een dag organiseren gelijk aan ons 30 jarig lustrumfeest van het afgelopen jaar.

Ik wil het regioteam bedanken voor de goede samenwerking het afgelopen jaar. Petrie, website, notuleren en Ladies Day Jan Sanderman, regiopagina v/h clubblad Hendrik-Jan, ritten Jan Hunink, thema en club avonden
Dank ook aan alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze regio: - we zijn te gast geweest bij een restauratiebedrijf voor vrachtwagens - suggesties aangedragen voor Annual Dinner en clublocatie - organiseren van de ladies day - deelname aan de goede doelen rit - uitzetters van de weekend rit - uitzetters van de regio ritten - de kascommissie voor controle van de financiën
.

This is Sliced Diazo Plone Theme