Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Regio Oost Brabant Jaarverslag 2018

Een korte beschrijving van alle activiteiten van regio Oost Brabant in 2018.

Jaarverslag 2018                 MGcarclub Holland                                       Regio Oost Brabant.  

Vrijwilligers en Regioteam. Het was weer een prachtig verenigingsjaar in Oost Brabant. Dat kan echter alleen door dat er steeds spontaan vrijwilligers zijn die zich willen inzetten om ritten uit te zetten, clubdagen te organiseren of andere activiteiten te ondersteunen. Zonder deze inzet van vele vrijwilligers zijn al deze activiteiten niet mogelijk! Naast deze ondersteuning door de vele vrijwilligers werd de regiocoördinator ook bijgestaan door het Regioteam: Frits Majoie voor het beheer van het fotoalbum op de regiopagina (“Foto’s”) en door Johan Vos voor vervanging bij zijn afwezigheid. Een speciaal woord van dank is ook op zijn plaats voor het team van de Engelse Sleutel Mari en Tiny Erven, Gert Stolk en alle andere vrijwilligers van de Engelse Sleutel.

Clubdagen en de “De Engelse Sleutel”. Ook in 2018 waren er vele activiteiten in en vanuit “De Engelse Sleutel” Deze goed geoutilleerde hobbywerkplaats in Engelen van Mari Erven is al een aantal jaren een geweldig ontmoetingspunt van de regio en haar leden geworden. De regio Oost Brabant maakte ook in 2018 weer dankbaar gebruik van voor het houden van clubactiviteiten en uiteraard om aan de MG te sleutelen. In 2018 is in deze Hobby-garage zeer succesvolle Club dag “Cars & Coffee en Techniek” georganiseerd. Ook was er een regio-taxatiedag. Tijdens deze Club dag was er ook een speciaal damesprogramma.

Locatie clubavonden: ”Het Regiohome”. Vanaf januari 2017 is de regio Oost Brabant de gast in de “De Stapperij” te Oirschot. De vaste clubavond is de 3de vrijdag van de maand. Gelet op de reacties van de leden is de locatie als zeer plezierig en gastvrij ervaren. Mocht er voor een bepaalde datum in locatie “De Stapperij” een ruimtelijke probleem zijn dan bied de uitbater een mooie voorziening “t Zand” eveneens in Oirschot aan.

Beknopt jaarverslag. In het jaarverslag volstaan we met het kort weergeven en typeren van de clubavonden, regioritten en de diverse overige activiteiten. De reden van deze beknopte verslaggeving is het feit dat er van elk van deze activiteiten ook een (kort) verslag te vinden is in een van de nummers van het MG nieuws. Een meer uitgebreid verslag van al deze activiteiten is te vinden op de regiopagina van Oost Brabant. Hier zijn van de meeste activiteiten ook foto’s te vinden. www.mgcarclub.nl /regio Oost Brabant/verslagen.

Clubavonden. In 2018 waren er 11 clubavonden. Waarvan er 7 met een thema:

19/01  Presentatie regio jaarplan 2018 door Regio coördinator.

16/02  Trends in de automotive industrie door Henk Zeegers.

16/03  Ladiesnight Paasversiering door regiodames

20/04  Bijvullen stikstof in gasveerbollen MGF  door Peter Soons.                                              

18/05  Mag ik een defibrillator gebruiken? door Karel Jan van Tuijn

19/10  Clubavond met MG Quiz door Henk en Niesje de Haas

16/11 Ladiesnight “Kerstkransen of Sierringen” door regio en Inge v.d. Westerlaken

 

Regioritten.  In 1918 werden 12 regioritten georganiseerd en gereden.

d.d.:   Ritnaam:                                           MG’s,    Weer:     Uitzetter(s):

19/04  Speciale rit Woldersven,                     14       zonnig       Regio               

22/04  Brabant/Limburgrit                             55       zonnig,      Anca en Jos v.d. Kerkhof.

12/05  Cars & Coffeerit naar Garretsen         43        zonnig       Tiny & Mari  Erven  

28/05  Op ’n mooie Pinkst.d. Kom&geniet,   41       zonnig,      Netty & Jan Willems                   

17/06  Classic Cars & Aeroplanes op Seppe  10       zonnig       (eigen route)

01/07  Hertogen, Graven en Begijntjes           39       zonnig,     Jeannie Wijnen            

29/07  MG meets Morgan VIII,                    51 & 22 zonnig,     Henk Peters                    

26/08  O.Br. & Vel. Z. tocht langs de Maas    62        zonnig     Netty & Jan Willems

02/09 De Gouden Tuinkabouterrit                  43        zonnig      GerryScheepers/Peter Soons

11/09  Spec. rit Herenkamer Zonnehof          14         zonnig,     Jeannie Wijnen            

06/10  Feestrit naar jarige Damen & Kroes   41         zonnig,     Jeannie Wijnen

24/11  Rit met bedrijfsbezoek aan VOCOR   35          zonnig     Tiny& Mari Erven

 

Overige activiteiten: In 2018 werden er ook 5 extra activiteiten georganiseerd:

14/01  Nieuwjaarswandeling voorbereid door Jeannie Wijnen.                                               

24/03  MG X power en TSL in “Engelse Sleutel”  vrijwilligers en Marius Erven.                              

24/03  (Clubdag Engelse Sleutel) Dames naar Monument van Riel door Tiny Erven

05/05  Taxatiedag  “EngelseSleutel” door taxateur  Dhr Luxwolda.                                              

08/12  Annual Dinner in “De Stapperij” te Oirschot.

 

Financieel jaarverslag 2018. Buiten dit schriftelijk jaarverslag is er ook een financieel jaarverslag. In januari is van de kas - en bankhandelingen gedurende dit verslagjaar door de kascommissie een controle uitgevoerd. Hiervan is door hen een verslag opgesteld. Samen met het eerder genoemde financieel verslag en begroting 2019 is dit gerapporteerd aan de regiocommissaris en het bestuur van de MGcarclub.

Met veel dank aan alle vrijwilligers die dit alles mogelijk maakten,

 

01-01 -2019 Jan Wijnen regio coördinator Oost Brabant.

This is Sliced Diazo Plone Theme