Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Regio Nieuwsbrief Oost Brabant

Informatie van de regio Oost Brabant kunt u vinden op de regiopagina van het per post toegezonden MG nieuws, via de site waarop u nu leest maar er is ook een z.g. Regionieuwsbrief.

 

MG nieuws, website MGcarclub en de Regio Nieuwsbrief. De copy voor het MG nieuws moet telkens voor de 1ste van de maand voor het uitkomen daarvan al aan de redactie aangeleverd worden. Het laat zich raden dat er tussen het schrijven van de bijdrage en het verschijnen van het MG nieuws zaken zijn waarover wij de leden graag eerder willen informeren. De regiopagina van de website van de MGcarclub is daarvoor een praktisch en snel medium. Echter soms is het handig om de leden via email nog even extra te attenderen op regio nieuws of veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan een plots veranderde startlocatie en/of tijdstip of misschien een afgelasting van een rit of andere activiteit. De Regionieuwsbrief is juist daarvoor bedoeld.   

De Regio Nieuwsbrief wordt naar alle leden die hun emailadres hiervoor beschikbaar stellen digitaal toegezonden. De regio Nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar of zoveel vaker als de actualiteit daarom vraagt. Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet maar u wil deze wel graag ontvangen stuur dan een email met een verzoek daarvoor naar: regiooostbrabant@mgcarclub.nl  

2016/JW/

This is Sliced Diazo Plone Theme