Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Jaarverslag 2016 Regio Oost Brabant

Een korte samenvatting van alle activiteiten welke in 2016 door de regio Oost Brabant werd georganiseerd.

Jaarverslag MGcarclub Holland  Regio Oost Brabant 2016.  

Vrijwilligers en Regioteam. De regio Oost Brabant kan terug kijken op een actief verenigingsjaar. En dat kan eigenlijk alleen omdat er zich spontaan steeds voldoende vrijwilligers melden om ritten uit te zetten, cluddagen te organiseren of om bardienst te draaien in de clublocatie. Alleen door deze spontane inzet van vele vrijwilligers waren al deze activiteiten mogelijk! Naast alle vrijwilligers voor de diverse acticiteiten werd de regiocoordinator ook dit jaar weer ondersteund door het regioteam: Frits Majoie voor beheer fotoalbum ("Foto's & Video's") en Johan Vos voor vervanging bij zijn afwezigheid.

Technische clubdagen in  “De Engelse Sleutel”.  Bijzonder in de Oost Brabant - zoals al eerder gemeld – is de aanwezigheid van “De Engelse Sleutel”. Deze prachtige hobbywerkplaats in Engelen is eigendom van regio lid Marius Erven. De regio Oost Brabant maakte ook in 2016 weer dankbaar gebruik van deze bijzondere locatie voor het houden van Technische clubdagen. In dit verslagjaar zijn in deze hobby garage 2 zeer succesvolle Technische Clubdagen georganiseerd. De gemiddelde aanwezigheid was 35 leden. Tijdens deze 2 clubdagen was er ook steeds een speciaal damesprogramma waaraan elke keer 16 dames meededen. Voor deze bijzonder inzet ontvingen Marius en Tiny Erven tijdens het Annual Dinner de regio Wisselbeker voor de meest verdienstelijke regioleden van 2016.

Locatie clubavonden: Vanaf januari 2015 werden de clubavonden gehouden bij de Bourgondieer te Boxtel. Na ruim een jaar ervaring in de Bourgondier werd in april 2016 via een schriftelijke evaluatie aan de leden gevraagd hoe men de huidige clublocatie ervaart. Deze evaluatie – over ongeveer een jaar -  was afgesproken met de leden en met Gasterij De Bourgondieer. Het evaluatieformulier werd in gevuld door 33 leden. Alhoewel deze respons slechts net iets meer dan 10 % van het aantal regioleden  werd deze toch als representatief beschouwd omdat de reacties afkomstig waren van de regelmatige bezoekers van de clubavonden. In de evaluatie kreeg de clublocatie overwegend een positieve beoordeling maar werd wel geconstateerd dat de ruimte tijdens thema’s regelmatig te klein was.  Een reden voor de huisvestings-commissie om rustig te gaan uitzien naar een nieuwe huisvesting voor de clubavonden. Tijdens de clubavond in oktober kon door de huisvestingscie gemeld worden dat er een nieuwe clubruimte was gevonden in Oirschot. In november werd afscheid genomen van de Bourgondieer en werd de gastheer Peter van Rossum bedankt voor de geboden gastvrijheid. Met ingang van januari 2017 is de regio Oost Brabant voortaan de gast in de “De Stapperij” te Oirschot. De clubavond blijft de 3de vrijdag van de maand.

Financieel jaarverslag 2016. Buiten dit schriftelijk jaarverslag is er ook een financieel jaarverslag. Van de kas - en bankhandelingen van dit verslagjaar wordt in januari 2017 door de kascommissie een controle uitgevoerd. Hiervan wordt door hen een verslag opgesteld. Samen met het eerder genoemde financieel verslag en begroting 2017 wordt dit gerapporteerd aan de regiocommissaris en het bestuur van de MGcarclub.

Beknopt jaarverslag. In dit jaarverslag van 2016 volstaan we met het kort weergeven en typeren van de clubavonden, regioritten en de diverse overige activiteiten. De reden van deze beknopte verslaggeving is het feit dat van elk van deze activiteiten een verslag staat in een van de nummers van het MG nieuws. Daarnaast is een meer uitgebreid verslag van deze activiteiten is ook te vinden op de regiopagina van Oost Brabant. Van de meeste activiteiten zijn ook foto’s te vinden op de regiopagina van. www.mgcarclub.nl

 

Clubavonden. In 2016 waren er 10 clubavonden. Waarvan er 6 met een thema:

19/2 Ladiesnight met bezoek van de “Meidenkist” door Cees Prinsen.

18/3 Gebruikte onderdelen MGF/TF door Teun van Lisdonk.

15/4 Goodwood Revival door Jos v.d. Kerkhof.

19/8 Vakantie ervaringen/Gabice Mare door Regioleden.

16/9 Aanpassingen aan MGB door Gert Stolk.

21/10 Ritten voorbereiden voor TomTom door Bert Ewalds.

 

Regioritten. Tijdens dit verslagjaar werden 7 regioritten gereden:

Datum:             Naam rit:              Aantal MG's:             Het weer:            De Uitzetter(s):

01/5 Brabant/Limburgrit met 49 Brabantse MG’s, zonnig, Eric Lormans /Jos v.d. Kerkhof.

12/5 Speciale vakantierit Woldersven 13 MG’s, zonnig,door regioleden.

15/5 Op een mooie Pinksterdag: “Kom en Geniet” 29 MG’s, zonnig, Jan Willems en Klaus Heidstra.

12/6 Landelijke rit: naar vliegveld Seppe voor Classic Cars en Aeroplanes 48 MG’s, zon/regen Ron Nieuwenhuijzen.  

17/6 Mark of Friendship Limburg weekend tour. 25 MG’s  bewolkt/regen Hans van Egmond. Hendrik van. Schijndel Tonia Verhoof.       

17/7 MG meets Morgan VI “Zien en gezien worden”  49 MG/29 Morgans. zonnig, door Henk Peters.          

25/9 100/50 Miles van Brabant  100 Miles:15 MG’s, 50 Miles 30 MG’s, zonnig, door Frits Majoie.

 

Overige activiteiten: In 2016 werden er ook 6 extra activiteiten georganiseerd:                             

03/1 Nieuwjaarswandeling door Loonse en Drunense Duinen  door Jeannie Wijnen.                    

19/3 Technische clubdag in “Engelse Sleutel”  door vrijwilligers en Marius en Tiny Erven. .   

07/5  Regionale Taxatiedag door Jack van den Hoek.

26/11 Technische Clubdag in “Engelse Sleutel” door vrijwilligers en Marius en Tiny Erven. 

10/12 Annual Dinner in de Stapperij te Oirschot. 

 

Namens het regioteam Frits Majoie en Johan Vos,

Jan Wijnen regiocoordinator 31-12-2016                       

 

 

 

 

This is Sliced Diazo Plone Theme