Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Regiojaarverslag 2015 IJssel-Vecht

Hier lees je het jaaroverzicht van regio IJssel-Vecht. Het waren velen handen en hoofden die dit alles mogelijk maakten.

Jaarverslag 2015 van regio IJssel-Vecht

 

Het regioteam IJssel-Vecht bestond in 2015 uit:  Jos Neuteboom, regiocoördinator,  Hans Deinum, Paul van Dongen, René van Witteveen en Henk Hartgers (technisch adviseur). Het regioteam kwam dit jaar driemaal bijeen, verder was er regelmatig onderling overleg omtrent voortgang en uitvoering.

 

Begin januari 2015 telde deze regio 145 leden. Eind 2015 telden wij 14 opzeggingen  en 11 nieuwe aanmeldingen.

Nieuw aangemelde MG Car Clubleden werden persoonlijk benaderd voor een kennismaking en een uitnodiging voor een volgende regioavond.

 

De financiële administratie 2015  van regio IJ-V werd gecontroleerd door de kaskommissie, bestaande uit Leo Jansen uit Meppel en Dick Schneider uit Ommen. Tevens werd door hen de lijst van bezittingen van de regio gecontroleerd op aanwezigheid van de spullen.

 

Regioleden die dat wensen ontvangen elke eerste week van iedere maand per e-mail een IJssel-Vecht Regionieuwsbrief. Hierin zijn opgenomen de laatste nieuwtjes, updates- en aankondigingen voor komende activiteiten. 67 regioleden maakten van deze  mogelijkheid gebruik.

De MG clubwebsite wordt in het contact met de leden steeds belangrijker. De regiocoördinator heeft de regioagenda, de verslagen van thema-avonden en de regiofotoverslagen steeds op de website geplaatst.

 

De regio kan terugkijken op een zeer gevarieerd activiteitenjaar.

Alle geplande activiteiten konden worden uitgevoerd.

 

Het Annual Dinner werd gehouden op 17 januari in Auberge ’t Asje te Dalfsen. Er namen 29 personen deel aan het 4-gangen buffet.

 

Iedere tweede donderdag van de maand was er een clubavond in Stadscafé Stroomberg in Zwolle.

Daar werden vijf  thema-avonden gehouden:

-    12 febr.    :  Foto’s van 8 jaar regiotoerritten (R. v Witteveen) en uitleg schakelrelais (P. v Koczian)

-      9 april     :  Toeristisch ‘The Cotswolds extended’ (Jos Neuteboom en Paul van Dongen).

-    21 mei      :  Registeravond, ‘MG B register en MG C register’ (Jos Neuteboom en Huyb Timmers).

-    18 juni      :  Techniek: 2 verschillende MG A restauraties (Joop Marinus en Simon van Anraat)

-      8 okt.      :  ‘De snelheidsrecords van MG’(Jan Paling) 

-    12 nov.     :  ‘Uit de taxatiepraktijk van een taxateur’ (Daniël van Aken)   

De thema-avonden werden  goed bezocht.

Op de overige clubavonden stond de ontmoeting centraal, met informatie-uitwisseling en bijpraten .

 

Er werden dit jaar geen technische bijeenkomsten gehouden.

 

Op zaterdag 7 juni was er een gezamenlijk bezoek aan de NAVO IJssellinie uit de jaren vijftig vanuit Havezate De Haere. Op deze mooie zomerdag reden 15 MG’s naar Olst om er rondgeleid te worden met  uitvoerige informatie over de beoogde doelstelling van deze verdedigingslinie. Dit bleek heel informatief. De sfeer op deze dag was uitstekend. Ons bezoek aan de IJssel linie werd door dagblad De Stentor vastgelegd met een uitgebreid interview en foto’s over onze hobby en de liefde voor het merk.

 

Alle toerritten in 2015 werden georganiseerd door de eigen leden.  De ritten boden een aantrekkelijke afwisseling, zowel landschappelijk als organisatorisch. De gemiddelde deelname was goed te noemen.

Hieronder een overzicht van de gehouden toerritten:

-  1 maart:           Anti Watjes Rit no. 14 vanuit Oudleusden, met een afsluitende winterlunch bij De Nieuwe Brug in Ommen, door Dick Schneider en Peter von Koczian, compleet met gesponsord rallyschild en welgevulde goodiebag, dit dankzij de rit-uitzetters. Tevens werd er ruim aandacht besteed aan de ledenwerfactie ‘MG met bestuurder gezocht‘. Via de regionale bladen werden  alle MG bezitters uitgenodigd mee te rijden met deze Anti watjes tocht. Dit leverde enkele nieuwe MG-bezitters op. Er was veel positieve publiciteit hierover.

-  12 april:           Landelijke Toerrit vanuit Landgoed Overcinge te Havelte met René van    Witteveen, de Club Triumph Holland regio Oost deed hieraan mee. Garagebedrijf Green Classics uit Balkbrug stelde een  mooie Wisselprijs beschikbaar, gewonnen werd door Tjakko Koldewijn.

-  17 mei:             Picknickrit ‘De Achterklep Open’ 6e editie, vanuit Zwolle met Ben Sleeuw en Egbert Goossen

-  21 juni:             Regiorit ‘de Psallandiarit’ vanuit Dalfsen door Jan Oenema.

-  19 juli:              Gezamenlijke toerrit met MGCCH regio Noord  ‘De Zomer in de Kop’ door Hans Deinum vanuit Meppel. Eindpunt was Diever met aansluitend een gezamenlijk buffet. Iedere equipe ontving een mooi rallyschildje.

-  16 aug.:           Regiorit ‘De Kolonierit’ met Frank Hurink vanuit De Nieuwe Brug te Ommen

-  28 aug.:            Zomeravondtour vanuit Lemele met Willem Schaapman, met vooraf gezamenlijk eten.

- 10 sept.:            Start regiotourweekeinde in Gasthof Schnier in Scharfenberg in het Sauerland, met Wytze Schaapman, Adri Oosterbroek en Peter v Koczian.

- 28 sep.:             Regiorit  ‘Oostelijk Drenthetocht’ vanuit Oosterhesselen met Bert Heuvink.

- 18 okt.:              Regiorit Zuid-west Drenthe vanuit Ruinen met Leo en Marjan Jansen.

Het regioteam IJ-V  is op zoek geweest naar ingrediënten welke voor afwisseling in de zondagse toerritten konden zorgen. Ook voor het nieuwe jaar zoeken we in die richting om zo meer variatie en onderscheid  te krijgen. 

 

Regioklassement voor toerrijders

Het in 2011 ingestelde regioklassement werd ook in 2015 voortgezet. Hierbij kunnen  alle deelnemende clubleden  punten verdienen als zij bij de eerste 6 eindigen.

Het doel is om de onderlinge betrokkenheid  bij de toerritten  te verlevendigen. Hiervoor werd een beknopt reglement vastgelegd. Vooraf is ook bepaald welke ritten onder het regioklassement vallen en welke niet.  Het verloop van dit toerklassement werd steeds op de MGCC-website gepubliceerd. 

Aan het einde van het toerseizoen 2015 was de Regio Wissel Trophy voor Toerritten beschikbaar. Dit jaar deed zich het feit voor dat twee teams met hetzelfde aantal punten eindigden. Equipe Peter von Koczian en Dick Schneider uit Balkbrug resp. Ommen en de equipe Henk en Tineke Hartgers uit Zuidwolde behaalden beide een eindscore van 20 punten. Een aanvullende opdracht besliste uiteindelijk in het voordeel van Peter von Koczian.

 

Van  10 tot 13 september was er een regiotoerweekeinde naar Scharfenberg in het Sauerland.

We verbleven in een klein maar aantrekkelijk hotelletje in Scharfenberg. Er  werden mooie dagritten gereden welke men op eigen gelegenheid kon rijden of met een zelfgekozen groep. Voor de organisatie van dit regiotoerweekeinde tekenden Wytze Schaapman, Adri Oosterbroek en Peter von Koczian.

 

Verder is er nog de IJssel-Vecht Wissel Trophy. Deze stimuleringsprijs omvat een mooi plastiek op sokkel en wordt jaarlijks toegekend aan een lid of echtpaar, dat zich dat jaar  positief onderscheiden heeft in regioverband. Dit jaar is de prijs toegekend aan Dick Schneider uit Ommen voor zijn vele verdiensten in 2015. Dick zet al gedurende lange tijd ritten uit, denkt altijd mee, komt met creatieve oplossingen en heeft ook willen assisteren tijdens het Event of the Year in De Beekse Bergen.

De contacten met het MGCCH- bestuur verliepen voorspoedig. Waar nodig kon de regiocoördinator een beroep doen op hun medewerking. Beide  landelijke coördinatorenvergaderingen werden bezocht.

Daar is speciaal aandacht geweest voor de verdeling van de financiën over de tien clubregio’s.

Kleine regio’s hadden het financieel moeilijker dan de grote. Het bestuur heeft de formule voor de komende jaren daarom iets gewijzigd. Dit werkt positief uit voor onze regio, de kleinste van de tien.

 

Ook de contacten met de naburige MGCC-regio’s verliepen prettig.  Waar nodig werden er onderling ervaringen- en contacten uitgewisseld. 

 

Ook werd er op het gebied van werving en PR actie ondernomen.

Op de Oldtimerbeurs in Eelde  op 28-29 november heeft IJ-V mede ondersteuning gegeven aan de prominente presentatie van de MG- stand. Er was veel aanloop van bestaande leden en van belangstellenden.

 

Omdat er dit jaar financieel minder te besteden was, heeft de regio geëxperimenteerd met een spaarvarken, waarin de leden na een regiorit op basis van vrijwilligheid een bijdrage konden deponeren.

Dit leverde een bedrag op van € 165.-

In de toekomst zal het spaarvarken slechts incidenteel ingezet worden omdat de regio-inkomsten nu structureel verhoogd zijn. Vrijwillige bijdragen van de leden blijven welkom.

Ook ontvingen wij van de leden diverse stoffelijke giften welke wij verkochten onder de leden. De opbrengst was voor de regiokas. Dit medeleven met het wel en wee van de regio werd zeer op prijs gesteld. Het geeft aan dat de betrokkenheid groot is. Mede hierdoor kon er toch het nodige georganiseerd worden, zonder grote financiële zorgen.

Het regioteam heeft besloten om een onderhouds- en vervangingsfonds te creëren. De aanwezige bezittingen  vragen nl. om onderhoud en op termijn zelfs om vervanging, bijv. de printer.

Verder werden 25 verkeerspylonnen gekocht voor algemeen gebruik tijdens onze activiteiten.

Tot slot willen wij graag allen bedanken die hebben bijgedragen aan de activiteiten en aan de goede sfeer binnen MG regio IJssel-Vecht, leden en partners. Gezamenlijk dragen wij het succes van onze regio.

 

Jos Neuteboom, regiocoördinator en het regioteam IJssel-Vecht

This is Sliced Diazo Plone Theme