Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Regio jaarverslag IJssel-Vecht over 2017

Hieronder het organisatie verslag van onze regio IJ-V

Het regioteam IJssel-Vecht bestond in 2017 uit:  Jos Neuteboom, regiocoördinator,  Hans Deinum, Paul van Dongen, René van Witteveen en Henk Hartgers (technisch adviseur). Het regioteam kwam dit jaar driemaal bijeen, verder was er regelmatig onderling overleg omtrent voortgang en uitvoering.

Begin januari 2017 telde deze regio 151  leden.

Nieuw aangemelde MG Car Clubleden werden persoonlijk benaderd voor een kennismaking en een uitnodiging voor een volgende regioavond.

De financiële administratie 2017  van regio IJ-V werd gecontroleerd door de kaskommissie, bestaande uit Leo Jansen uit Meppel en Dick Schneider uit Ommen. Tevens werd door hen de lijst van bezittingen van de regio gecontroleerd op aanwezigheid van de spullen.

Regioleden die dat wensen ontvangen elke eerste week van iedere maand per e-mail een IJssel-Vecht Regionieuwsbrief. Hierin zijn opgenomen de laatste nieuwtjes, updates- en aankondigingen voor komende activiteiten. 67 regioleden maakten van deze  mogelijkheid gebruik.

De MG clubwebsite wordt in het contact met de leden steeds belangrijker. De regiocoördinator heeft de regioagenda, de verslagen van thema-avonden bijgehouden De fotoverslagen werden regelmatig op de website geplaatst.

De regio kan terugkijken op een zeer gevarieerd activiteitenjaar.

Alle geplande activiteiten konden worden uitgevoerd.

Het Annual Dinner werd gehouden op 21 januari in De Golftuin te Zwolle. Er namen 34 personen deel aan het 4-gangen buffet. Hans Deinum en Jan Mulder

Iedere tweede donderdag van de maand was er een regioavond in Het Roode Hert te Dalfsen.

Daar werden zes  thema-avonden gehouden:

 9  febr.    :  Uitgebreid foto verslag van de veiling van een Jaguar SS 100 door Bonhams te Goodwood door Ruud Wort.

-           9 maart   : Technische avond met Gerrit Bruntink over de restauratie MGB Kingpin en Henk Hartgers

-           13 april   :  Toeristisch ‘Met je MG naar Yorkshire’ met Jos Neuteboom en Paul    van Dongen.

-             8 juni     :  Techniek: restauratie verslag van een MGB LE uit 1980 door Ton   Tulleken

-           14 sept.   :  Themaavond ‘Uit de praktijk van schrijvend autojournalist’ met  Peter Ecury 

-             9 nov.    :  Quizavond met Henk en Niesje de Haas    

De thema-avonden werden  goed bezocht.

Op de overige clubavonden stond de ontmoeting centraal, met informatie-uitwisseling en bijpraten .

Er werden dit jaar geen technische bijeenkomsten gehouden.

Op zaterdag 11 maart was er een gezamenlijk bezoek aan Oldtimerverkoop Carrosso te Oldemarkt. Op deze mooie zomerdag reden 20 MG’s naar Oldemarkt om er rondgeleid te worden over beide locaties. Ons bezoek aan Carosso  sloten wij af met een gezamenlijke lunch in het nabijgelegen restaurant.

Alle toerritten in 2017 werden georganiseerd door de eigen leden.  De ritten boden een aantrekkelijke afwisseling, zowel landschappelijk als organisatorisch. De gemiddelde deelname was goed te noemen.

Hieronder een overzicht van de 9 gehouden toerritten:

-  19 febr.   Antti Watjes Rit no. 16 vanuit restaurant Kappers te Hoonhorst, met een afsluitende winterlunch. Organisatie door Adrie Oosterbroek, We reden deels in de sneeuw.

-  23 april:       Urbanarit vanuit restaurant Urbana te Zwolle. Een bolletje pijltje getekende rit met fotoherkenning van totaal 75 km. Door Huyb Timmers

-  28 mei:        7e editie van de Picknickrit ‘De Koloniën’. Dit keer vanuit Ribhouse Texas met Leo Jansen en Douwe Overeem 

-  18 juni:        ‘De Neder-Duitse Heuvelenrit’ vanuit Café Mommeriete te Gramsbergen. Met Bert Heuvink en Frank Hurink. Een rit van 101 km deels door Duitsland.

-  16 juli:         Gezamenlijke toerrit met MGCCH regio Noord. Tjakko Koldewijn organiseerde de rit ‘Oer de Gaasten nei Hylpen’  en weerom. Een gevarieerde toerrit met een ingebouwd regelmatigheid traject .

-  12 aug.:       Jubileumtour wegens 20 jarig bestaan regio IJ-V . Startend vanuit Ommen bij Henri Petter zijn boerenbedrijf. Wij eindigden in De Veldhuishoeve te Ariën  voor een Koe safari. We sloten af met een BBQ. Een zeer geslaagde dag met veel variatie.

-  27 aug.:       De IJssel Tour vanuit Wapenveld met Adriaan Singel en Hans Deinum. Eindpunt Havesaethe de Haere

-  17 sept:        Regiorit  ‘De Veenrit’  vanuit Dalen met Ben van Rooijen en Tinus Evenhuis. Bij deze rit was  de Green Classics wisseltrophy  te verwerven. Thieno en Ria Nijenbanning uit Dalen wonnen met hun eerste plaats deze wisseltrophy.

-  8 oktober:    Landelijke tourrit ‘De Staphorster Stip rit’ vanuit restaurant Stien te Staphorst door Rene van Witteveen.

Het regioteam  is op zoek geweest naar ingrediënten welke voor afwisseling in de zondagse toerritten konden zorgen. Ook voor het nieuwe jaar zoeken we in die richting om zo meer variatie en onderscheid  te krijgen. 

Regioklassement voor toerrijders

Het in 2011 ingestelde regioklassement werd ook in 2017 voortgezet. Hierbij kunnen  alle deelnemende clubleden  punten verdienen als zij bij de eerste 6 eindigen.

Het doel is om de onderlinge betrokkenheid  bij de toerritten  te verlevendigen. Hiervoor werd een beknopt reglement vastgelegd. Vooraf is ook bepaald welke ritten onder het regioklassement vallen en welke niet.  Het verloop van dit toerklassement werd steeds op de MGCC-website en in de  regio nieuwsbrief  gepubliceerd. 

Aan het einde van het toerseizoen 2017 was de Regio Wissel Trophy voor Toerritten beschikbaar. Gerard en Jeannette Lantinga uit Hellendoorn behaalden met 14 punten de eerste prijs. Eervolle tweede werden Jan Groen en Suzan vd Bruggen uit Zwolle met 13 punten. Gerard en Jeannette ontvingen de regio tour Wisseltrophy voor een jaar.

Op Zaterdag 22 april was er de regionale taxatiedag vanuit Rouveen. Vaste taxateur Daniël van Aken taxeerden op een dag maar liefst 8 MG’s van clubleden. Nog enkele wagens werden op een later door hem getaxeerd omdat dit beter uitkwam.

Voor de bewoners van Huize Marjo 1 en 2, gevestigd in Nijeveen en Dedemsvaart,  werd er op zaterdag 8 juli een rondrit georganiseerd door zuid west Drenthe. 14 MG’s en een grote oldtimer MB boden plaats aan cliënten en enkele verzorgers. Deze dag werd door allen als zeer geslaagd ervaren.

Verder is er nog de IJssel-Vecht Wissel Trophy. Deze stimuleringsprijs omvat een mooi plastiek op sokkel en wordt jaarlijks toegekend aan een lid of echtpaar, dat zich dat jaar  positief onderscheiden heeft in regioverband. Dit jaar is de prijs toegekend aan Hans Deinum uit ’s-Heerenbroek voor zijn positieve inzet in 2017. Hans heeft zich al een aantal jaren ingezet als algemeen vervanger van de regiocoördinator bij diens afwezigheid. Hij organiseerde samen met een gemotiveerd team van 4 vrijwilligers onze 20 jarig jubileumviering van de regio. Deze activiteit was onderscheidend. Diezelfde maand organiseerde hij nog een tourrit samen met een ander clublid.

Ook is Hans altijd een actief leverancier van foto’s bestemd voor website, Nieuwsbrief en waar ook voor. Zijn rittenschildjes zijn inmiddels goed herkenbaar en grafisch goed verzorgd.

De contacten met het MGCCH- bestuur verliepen voorspoedig. Waar nodig kon de regiocoördinator een beroep doen op hun medewerking. Beide  landelijke coördinatorenvergaderingen werden bezocht.

De contacten met de naburige MGCC-regio’s verliepen prettig.  Waar nodig werden er onderling ervaringen- en contacten uitgewisseld. 

Ook werd er op het gebied van werving en PR actie ondernomen:

Op 22 juli vierden het bedrijf Classicworld/Cooperworld te Rogat haar 10 jarig jubileum. De regio’s Noord en IJ-V waren uitgenodigd deze dag, met hun leden,  mee te vieren met o.a. een mooie toerrit. De regio IJ-V was aanwezig met een demostand om het merk MG onder de aandacht te brengen.

Op zondag 11 juni was er in Assen de autospektakel Great British op het circuit van Assen. De regio’s Noord en IJ-V hebben hierop ingespeeld met aanwezigheid in een speciale MG Pit box met groot parkeerterrein. Er is lang inspanning geleverd om een zogenaamde baansessie voor MG clubleden te verwerven. Dit  bleek op het laatst niet haalbaar. Uiteindelijk waren wij op de dag zelf duidelijk aanwezig met 60 wagens en vele bezoekers die genoten van de verschillende wedstrijden en pitbezoeken.

Op de Oldtimerbeurs Eelde Classics in Eelde op 25-26 november heeft IJ-V mede ondersteuning gegeven aan de prominente presentatie van de MG- stand. Er was aanloop van bestaande leden en van belangstellenden. 

Regioteam: Aan het eind van het jaar liet Rene van Witteveen ons weten dat hij het regioteam zal gaan verlaten. Wij danken Rene voor zijn goede inzet gedurende 7 jaar als rituitzetter met een ‘plus’

Het regioteam besteedde dit verslagjaar aandacht aan de nadere harmonisering van de ritaanwijzingen en het tourreglement. De toerritten vanaf 2018 en verder zullen voortaan vooraf worden voorgereden door een ervaren toerrijder. Dit om kleine foutjes op te sporen en de juiste ritterminologie nader te checken. De toerriten worden in principe op de verharde weg verreden.

Tot slot willen wij graag allen bedanken die hebben bijgedragen aan de activiteiten en aan de goede sfeer binnen MG regio IJssel-Vecht, leden en partners. Gezamenlijk dragen wij het succes van onze regio.

Jos Neuteboom, regiocoördinator en het regioteam IJssel-Vecht

 

 

 

 

 

 

 

 

This is Sliced Diazo Plone Theme