Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Kuiper verzekeringen

Kuiper Verzekeringen is opgericht in 1946 en telt inmiddels meer dan 60 medewerkers.

Sinds de jaren 70 hebben ze, als gevolmachtigde van een aantal grote verzekeringsmaatschappijen, onder eigen label een aantal unieke verzekeringsproducten ontwikkeld. Vooral op het gebied van pleziervaartuigen en klassieke motorrijtuigen genieten ze daarmee (inter)nationale bekendheid. Kuiper Verzekeringen is specialist en toonaangevend op het gebied van klassiekerverzekeringen en hebben net als wij passie voor zaken van blijvende waarde. De klassiekerverzekering van Kuiper kenmerkt zich door de scherpe premie en, nog belangrijker, door de goede kwaliteit. De verzekering voldoet ruimschoots aan de eisen die de FEHAC daaraan stelt en veel dekkingselementen die bij andere verzekeraars worden uitgesloten zijn standaard door de verzekering van Kuiper gedekt.

Maar Kuiper doet méér, véél meer! En als ze de oplossing niet binnenshuis hebben, dan zoeken ze die - maar dan niet als gevolmachtigde - wel buitenshuis. Je kunt bij Kuiper terecht voor alle schade- en levensverzekeringen, pensioenen, financiële planning én scheepsfinancieringen.

Meer verzekeringen bij Kuiper betekent meer voordelen.
Als relatie van Kuiper kun je ook nog eens profiteren van de premiekorting die geldt voor hun Pr8pakket voor particulieren. Hoe meer particuliere verzekeringen er bij Kuiper worden gesloten, hoe meer relatiekorting je ontvangt. De relatiekorting kan oplopen tot 15% en de verzekering van de klassieke auto telt mee in het aantal verzekeringen.

Kuiper is lid van Adfiz, de branchevereniging van adviseurs in financiële zekerheid. Adfiz stelt zeer strenge eisen aan haar leden op het gebied van professionaliteit, vakbekwaamheid, integriteit en onafhankelijkheid. Tevens behoort Kuiper tot de selecte kring in Nederland die de status geniet van RMiA (Register Makelaar in Assurantiën). Een keurmerk dat staat voor ruime ervaring, een brede kennis en een up-to-date dienstverlening. De RmiA-eisen overstijgen de deskundigheidseisen zoals die door de overheid in de wet zijn vastgelegd.

Wanneer je meer wilt weten of als je graag een schriftelijke offerte van Kuiper wilt ontvangen, dan kun je Kuiper gewoon even bellen. Mailen of faxen mag natuurlijk ook.

Breedpad 21
8442 AA Heerenveen
Postbus 116
8440 AC Heerenveen
T (0513) 61 44 44
F (0513) 62 37 42
E info@kuiperverzekeringen.nl
I www.kuiperverzekeringen.nl

This is Sliced Diazo Plone Theme