Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Reglement deelname

Op deelname aan de Octagon Tour zijn een aantal regels van toepassing waar iedere deelnemer zich aan dient te houden. Bij inschrijving gaat men akkoord met dit reglement.
 1. De Octagon Tour (OT) is een tweedaagse tocht zonder competitie element. De OT is opgezet om te toeren in uw prachtige MG  en te genieten van de wisselende landschappen en uitzichten. Er is geen sprake van een snelheids element. Per dag wordt ongeveer 125/150  km gereden waar u een tijdspanne voor heeft van 9 uur. (09:00 tot 18:00) per dag. Afstand is voornamelijk afhankelijk van de route u kiest, de korte of de langere. 
 2. Voor deelname aan de OT kan worden Ingeschreven tussen 01  januari  en 31 maart.
 3. Na het elektronisch aanmelden ontvangt u een e-mail.
 4. Na aanmelden via de WEB-site of schriftelijk is de inschrijving definitief zodra de betaling binnen is op rekening: NL02 ABNA 0445387955 van MG carclub tnv GALAM vd Nieuwenhuijzen inzake Octagontour.
 5. Inschrijfkosten voor deelname zijn  voor leden MGCC Holland:  € 50,-- per equipe

 6. Niet leden van MGCC Holland, andere MG clubs  of  buitenlandse zusterorganisaties betalen € 75,-- per equipe

 7. Annulering is uitsluitend schriftelijk dan wel per e-mail  mogelijk.
  Restitutie:
  1. Tot 1 februari annulering mogelijk met restitutie zonder inhouding van kosten
   ATTENTIE
  2. Na 1 februari annulering mogelijk met restitutie van  inschrijfgeld  onder inhouding van € 20,--  voor de gemaakte kosten.
  3. Na 1 april wordt geen restitutie meer verleend. U ontvangt in het laatste geval wel de voor de OT voor u bestelde gadgets en routeboek.
 8. Elk deelnemend voertuig dient te voldoen aan de eisen van de Nederlandse wetgeving en te beschikken over minimaal een WA verzekering.
 9. De deelnemers dienen zich te houden aan de geldende wegenverkeerswetgeving en de verkeersregels te respecteren.
 10. De OT-commissie noch de MGCC kunnen worden aansprakelijk gesteld voor eventuele schades opgelopen tijdens de OT voortvloeiend uit organisatie, slechte wegen of weersomstandigheden.
 11. De OT bestaat uit 8 trajecten telkens van elkaar gescheiden door een stempelpost. Het is de bedoeling dat per dag maximaal 4 stempelposten worden aangedaan. Er worden per equippe niet meer dan 4 stempels per dag verstrekt. Per traject is er een keuze tussen een korte en een lanegere route.
 12. Door in te schrijven geeft u te kennen dat u akkoord gaat met dit reglement.
 13. Het wordt gewaardeerd als u mede deelnemers aan de OT helpt in geval van pech of ongeval.
This is Sliced Diazo Plone Theme