Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Algemene Ledenvergadering MG Automobiel Club Holland op 18 maart


De ALV vindt dit jaar plaats in het

Classic Park Koppenhoefstraat 14 5283 VK Boxtel Telefoon (0411) 605000 

Vanaf 12.00 uur bent u welkom voor inschrijving en lunch. De vergadering begint om 13.00 uur. 

In verband met de catering en het bezoek aan het museum stellen wij het zeer op prijs als u van te voren opgeeft of u aanwezig zult zijn, met of zonder partner.

Om aan te melden en alle stukken in te zien moet u eerst 

inloggen

Indien inloggen niet lukt kunt u zich ook aanmelden via e-mail: alv@mgcarclub.nl

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Goedkeuring van de notulen ALV 2017

4. Vragen/toelichting jaarverslagen 2017 en goedkeuring bestuursbeleid 2017

5. Verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Décharge bestuur 

8. Aftreden en aanstellen functionarissen

9. Verkiezing bestuursleden

10. Bestuursbeleid 2018

11 Vaststellen begroting 2018

12 Kascommissie 13 Bekeruitreiking 14. Rondvraag

15. Sluiting 

This is Sliced Diazo Plone Theme