Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Oproep nieuwe leden kascommissie.


Elk jaar doet de penningmeester namens het bestuur verslag over het financiële
reilen en zeilen van de vereniging. Namens de leden controleert de kascommissie
of het bestuur de administratie goed op orde heeft en de penningen beheert
conform de statuten en het afgesproken beleid.
Voor deze kascommissie zoeken we voor het volgende verenigingsjaar (2019)
twee nieuwe leden. In principe komt de commissie eenmaal per jaar bij elkaar.
De bedoeling is de nieuwe kandidaten voor te dragen tijdens komende Algemene
Ledenvergadering. De zittingsduur is in beginsel voor een periode van 3 jaar.
Beschikt u over enig financieel inzicht en bent u bereid zich een paar uur over de
cijfers te buigen? U kunt zich bij de voorzitter van de kascommissie aanmelden
en/of nadere informatie inwinnen
(mdejonge27@casema.nl).

This is Sliced Diazo Plone Theme